< Povratak

DC Rojc - Korisnici prostora

Suncokret

3.23
pula@suncokret.hr

Opis

Podaci iz Registra udruga RH

Ciljevi:

zaštititi i unaprijediti mentalno zdravlje djece, mladih i odraslih; poticati i afirmirati vrijednosti aktivnog i odgovornog građanstva kod djece, mladih i odraslih; jačati kapacitete organizacija civilnog društva; unaprijediti znanja i vještine djece i mladih u području demokratskog građanstva.

Ciljana skupina

007 darovita djeca i mladi, 008 djeca - opća populacija, 016 djeca u riziku od socijalne isključenosti, 026 jedno roditeljske obitelji, 033 mladi - opća populacija, 035 mladi s rizičnim oblicima ponašanja, 041 obitelji, 043 odgojno-obrazovne ustanove, 062 osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe, 088 studenti, 093 učenici, 094 udruge i građanske inicijative, 096 ustanove socijalne skrbi

Djelatnosti / Djelatnosti klasifikacija:

Djelatnosti s kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su: socijalna pomoć i podrška; socijalne usluge; preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja; odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture; prevencija nasilja među djecom i mladima; zaštita obitelji; volonterstvo; razvoj lokalne zajednice.

Područja djelovanja:

područje djelovanja je socijalna, demokratska potilička kultura, ljudska prava, međunarodna suradja, obrazovanje i zaštita zdravlja

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.