< Povratak

DC Rojc - Korisnici prostora

Nacionalna zajednica Bošnjaka

1.7a
nzbistra@gmail.com

Opis

Podaci iz Registra udruga RH

Ciljevi:

zaštita prava i zadovoljavanje svekolikih nacionalnih, kulturnih, političkih, ekonomskih i društvenih interesa svojih članova i svih pripadnika Bošnjačke nacionalne manjine, afirmacija subjektivnosti Bošnjačke nacionalne zajednice i njenih struktura, očuvanje, promidžba i razvitak nacionalnog, kulturnog, jezičnog identiteta svojih članova i oćenito Bošnjačke nacionalne manjine na području Istre

Ciljana skupina

037 nacionalne manjine

Područja djelovanja:

LJUDSKA PRAVA

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.