< Povratak

DC Rojc - Korisnici prostora

Merlin

P.3a;P.7;P.27
merlin1@optinet.hr
merlinpula

Opis

Facebook

https://www.facebook.com/merlinpula

Podaci iz Registra udruga RH

Ciljevi:

istraživanje, edukacija, primjena kreativnosti u svakodnevnom životu, poticanje razvitka zajednica, poboljšanje kvalitete življenja i unaprjeđenje međuljudskih odnosa

Ciljana skupina

008 djeca - opća populacija, 016 djeca u riziku od socijalne isključenosti, 019 građani – opća populacija, 033 mladi - opća populacija, 041 obitelji, 043 odgojno-obrazovne ustanove, 044 odgojno-obrazovni djelatnici, 059 osobe s invaliditetom, 060 osobe s intelektualnim teškoćama, 061 osobe starije životne dobi, 070 poslovne organizacije, 075 roditelji, 078 romska djeca i mladi, 091 turisti, 094 udruge i građanske inicijative, 099 volonteri, 102 žene

Djelatnosti / Djelatnosti klasifikacija:

pružanje pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja ( integracija ), organiziranje slobodnih aktivnosti, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, prevencija nasilja među djecom i mladima, prevencija nasilja u obitelji, prevencija nasilja u vezama, poticanje kritičke rasprave u medijima, promicanje medijske pismenosti, djelatnosti umjetničkih obrta, radijska djelatnost, zaštita prava djece, zaštita prava nacinalnih manjina-romske manjine, organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem, izrada uporabnih i ukrasnih tvorevina, organiziranje izložbi , sajmova i dr., izdavačka djelatnost te druge djelatnosti sukladno čl. 10. Statuta.

Područja djelovanja:

DEMOKRATSKA POLITIČKA KULTURA, GOSPODARSTVO, KULTURA I UMJETNOST, LJUDSKA PRAVA, MEĐUNARODNA SURADNJA, OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, SOCIJALNA DJELATNOST, SPORT, TEHNIČKA KULTURA

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.