< Povratak

DC Rojc - Korisnici prostora

Art studio

P.25;P.26
info@artstudio-pula.hr
224009097631784

Opis

Facebook

https://www.facebook.com/224009097631784

Podaci iz Registra udruga RH

Ciljevi:

promicanje, razvijanje interesa za keramiku i promociju keramike kao specifične vrste umjetnosti

Ciljana skupina

003 beskućnici, 008 djeca - opća populacija, 015 djeca s teškoćama u razvoju, 019 građani – opća populacija, 033 mladi - opća populacija, 036 mladi s teškoćama u razvoju, 039 nezaposleni, 041 obitelji, 059 osobe s invaliditetom, 060 osobe s intelektualnim teškoćama, 061 osobe starije životne dobi, 093 učenici, 094 udruge i građanske inicijative, 095 umirovljenici, 099 volonteri

Djelatnosti / Djelatnosti klasifikacija:

poticanje i razvijanje interesa za keramiku i promociju keramike kao specifične vrste umjetnosti; organiziranje tečajeva, radionica, seminara; organiziranje izložbi, aukcija, organiziranje stručnih skupova; poticanje suradnje među umjetnicima; suradnja s drugim srodnim udrugama u kulturi; aktivno sudjelovanje u društvenoj i individualnoj skrbi za osobe s invaliditetom u suradnji s lokalnom upravom i jedinicama lokalne samouprave; unaprjeđenje socijalne i psihološke pomoći i pružanje izvaninstitucionalne pomoći ugroženim i marginalnim skupinama. Djelatnost udruge je i njegovanje zavičajnog identiteta, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, promicanje medijske pismenosti te promicanje i razvoj volonterstva.

Područja djelovanja:

područje djelovanje udruge su kulturna djelatnost, demokratska politička kultura, ljudska prava i obrazovanje, znanost i istraživanje.

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.