< Povratak

DC Rojc - Korisnici prostora

Klub Maketara Pula 2004

Opis

Facebook

https://www.facebook.com/389683174548234

Podaci iz Registra udruga RH

Ciljevi:

razvitak i promidžba maketarstva (plastično, drveno RC, željeznica...)

Ciljana skupina

007 darovita djeca i mladi, 008 djeca - opća populacija, 010 djeca do 14 godina, 011 djeca od 14 do 18 godina, 019 građani – opća populacija, 033 mladi - opća populacija, 043 odgojno-obrazovne ustanove, 093 učenici

Djelatnosti / Djelatnosti klasifikacija:

odgoj, obrazovanje i osposobljaanje za stjecanje tehničkih znanja i vještina na području maketarstva; druženje i razmjena znanja vezano uz izradu maketa; upotreba fotografije i različitih načina fotografiranja; organiziranje izložbi; organiziranje posjeta drugim udrugama u takmičarskom duhu radi druženja i razmjena znanja i iskustva; organiziranje takvičarskih događaja i posjete istima; priređivati i izdavati tiskane i on-line knjige, članke i druge idukativne promotivne materijale; održavanje izložbi, video prezentacija te ostale djelatnosti utvrđene člankom 9. Statuta.

Područja djelovanja:

područje djelovanje udruge su hobistička djelatnosti, kultura i umjetnost, međunarodna suradnja, obrazovanje i znanost i tehnička kultura

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.