< Povratak

DC Rojc - Korisnici prostora

Zelena Istra

P.1;3.21
ured@zelena-istra.hr
UdrugaZelenaIstra

Opis

Akcije, kampanje i projekti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini www.zelena-istra.hr

Facebook

https://www.facebook.com/UdrugaZelenaIstra

Podaci iz Registra udruga RH

Ciljevi:

zaštita okoliša i prirode, društvena pravednost, razvoj okolišne demokracije i demokratske političke kulture općenito, unapređenje kvalitete života

Ciljana skupina

008 djeca - opća populacija, 019 građani – opća populacija, 027 lokalna i regionalna samouprava, 032 predstavnici medija, 033 mladi - opća populacija, 043 odgojno-obrazovne ustanove, 044 odgojno-obrazovni djelatnici, 071 potrošači, 089 tijela državne uprave, 094 udruge i građanske inicijative, 099 volonteri, 115 ostali

Djelatnosti / Djelatnosti klasifikacija:

istraživanje stanja prirode i okoliša, osvješćivanje i aktivnosti za smanjenje proizvodnje otpada, odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, promicanje prava na pristup informacijama i na pristup pravosuđu, jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva, suradnja sa organizacijama civilnog društva unutar sektora zaštite okoliša i prirode i međusektorska suradnja, obrazovanje za demokratsko građanstvo te druge djelatnosti sukladno članku 11. statuta.

Područja djelovanja:

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE, GOSPODARSTVO, OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, ODRŽIVI RAZVOJ

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.