< Povratak

DC Rojc - Korisnici prostora

Zaigrana Koza

5.7
udrugazaigranakoza@gmail.com
zaigranakoza

Opis

Facebook

https://www.facebook.com/zaigranakoza

Podaci iz Registra udruga RH

Djelatnosti / Djelatnosti klasifikacija:

promicanje minijaturizma, izrade maketa i igranje stolnih strateških igara; proučavanje svjetske te proučavanje i promicanje hrvatske povijesti; sakupljanje, izrada i bojenje minijatura i maketa zasnovanih na povijesnoj, literarno fantastičnoj i znanstveno fantastičnoj tematici; proučavanje povijesnih materijala i modernih tehnologija vezanih uz stolne strateške igre i društvene igre na ploči; organiziranje izložbi minijatura i maketa, tematskih predavanja, tribina, seminara i okruglih stolova; objavljivanje publikacija u svrhu promocije djelatnosti udruge; suradnja sa drugim udrugama u tehničkoj kulturi te ostale djelatnosti utvrđene člankom 8. Statuta. * PRENESEN PODATAK

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.