< Povratak

DC Rojc - Korisnici prostora

Udruga Bošnjaka branitelja

1.7

Opis

Podaci iz Registra udruga RH

Ciljevi:

ostvarivanje prava koje propisuje Zakon o pravima Hrvatskih branitelja, te zaštita i promiaje zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, društvenih, etičkih, kulturnih, sportskih, profesionalnih, gospodarskih interesa i ciljeva njenih članova te njihovih građanskih i ljudskih prava.

Ciljana skupina

004 branitelji - veterani, 031 manjine - općenito, 087 ratni stradalnici, 097 ratni veterani

Djelatnosti / Djelatnosti klasifikacija:

sudjelovanje i potpora, u skladu s propisima Republike Hrvatske, u radu državnih institucija na dosljednom provođenju svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; promicanje i afirmacija pripadnika Bošnjačkog naroda sudionika i branitelja u Domovinskom ratu u Hrvatskoj, u skladu s ratnim i današnjim djelovanjem u uvjetima mira, na korist Domovine i njezinih građana; briga o promicanju u činove časnika i dočasnika, te briga o dodjeli odličja i priznanja svim članovima koji su to zaslužili; suradnja sa srodnim udrugama branitelja koje su proistekle iz Domovinskog rata te ostale djelatnosti utvrđene člankom 9. Statuta. * PRENESEN PODATAK

Područja djelovanja:

područje djelovanja udruge je branitelji stradalnici, ljudska prava i udruge domovinskog rata

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.

Zbog izmjena pravila korištenja Facebook Graph API-a, ovaj prikaz trenutno nije u funkciji.